Image

Dětská stomatologie

 

V rámci komplexní rodinné péče nabízíme také péči o dětské zoubky. U dětí je nejdůležitější a klíčová prevence. První návštěva by měla proběhnout již v prvním roce. Dítě si takto snadněji zvykne na prostředí zubní ordinace a na pravidelné prohlídky. Spolupráce pak bývá dobrá, i když nastane situace, kdy je třeba zoubek opravit. Další kontrolní návštěvy potom probíhají dvakrát ročně. Sledujeme nejenom prořezávání zoubků, ale i důslednost prováděné hygieny. Učíme děti (i rodiče) správně si čistit zuby, provádíme fluoridaci lokálními prostředky. I když jsou děti schopné vyčistit si zuby sami, rodiče by měli zhruba do osmého roku pomáhat s dočištěním.

Ošetření zubních kazů je nutností i u dočasného mléčného chrupu. Kazem postižený neošetřený zub může stejně jako u dospělých způsobovat bolest, posléze nepříjemný zánět, kdy je navíc riziko postižení ještě neprořezaného stálého zubu. Ošetření děti dobře zvládnou s naším laskavým a přívětivým přístupem.

V případě, že je třeba dětem zabezpečit ortodontickou konzultaci nebo léčbu, spolupracujeme s několika výbornými ortodontisty.

Jak první návštěva probíhá?

První návštěva probíhá vlastně formou seznámení se s ordinací a lékařem. Je dobré doma dítěti říct, že jde do zubní ordinace, kde se budou prohlížet zoubky. Není vhodné dítě ošetřením strašit, a to ani z legrace. Rovněž dítě pozná, pokud je sám rodič před návštěvou neobvykle nervózní. Vše lze zvládnout správnou komunikací a není čeho se obávat, naši lékaři jsou profesionálové a s přístupem k dětem mají zkušenost, víme také, že každý člověk je jiný a potřebuje odlišný přístup od ostatních pacientů.

Co byste měli vědět

Velkým nepřítelem dětských zoubků jsou sladké nápoje a med, jejichž nadměrná a častá konzumace vede k vyšší kazivosti zubů. Problémy může přivodit také dlouhé užívaní dudlíku, cucání prstů, které vede k nerovnoměrnému vývoji čelisti a různým ortodontickým vadám.

Lékaři na našich Stomatologických klinikách se specializují na dětské pacienty. Rádi přivítáme Vás i Vaše dítě u nás na klinice a poskytneme tu nejkvalitnější péči již od prvního roku jeho života.